Test č. 6
1) Pojem prožívání označuje v psychologii:
a) aspekt činnosti, který je objektivně přístupný pozorovatelům z okolí.
b) vnitřní život člověka, projevuje se chováním.
c) pouze citové projevy života.


2) Ps. procesy jsou:
a) předpoklady k mnoha činnostem.
b) rysy osobnosti, temperament a charakter.
c) děj, část průběhu činnosti, mají jen krátké trvání.


3) Obecná psychologie zkoumá:
a) metody ps. výzkumu a jen okrajově základní teoretické otázky.
b) převážně základní teoretické otázky a podává celkový psychologický obraz o člověku.
c) z obecného hlediska život člověka do 18 let věku.


4) Ujasnění cíle činnosti petří do:
a) vnější složky lidské činnosti a přípravné fáze.
b) vnitřní složky lidské činnosti a přípravné fáze.
c) vnitřní složky lidské činnosti a ukončovací fáze.


5) Vnímání je:
a) poznávací proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány.
b) vzpomínková představa něčeho, co působilo na naše receptory.
c) proces vytváření nových, společensky hodnotných představ.


6) Projevuje se temperament už u novorozence?
ano
ne


7)Je enviromentální inteligence vrozená?
ano
ne


8) Podle typologie temperamentu Ernsta Kretschmera má pyknik tyto charakteristiky:
a) značně rozvinuté svalstvo, vysoká postava, veselá nálada
b) štíhlá postava, smutná a mrzutá povaha
c) spíše malou nebo střední postavu, velké břicho se sklonem k obezitě, jsou družní a veselí


9) Podle H.J.EYSENCKA je jedním ze znaků inteligentního chování:
a) ostré vnímání a dobrá paměť
b) rychlá chůze a přesné pohyby
c) bleskové početní výkony


10) Od 21. roku do 32. roku života probíhá perioda lidského života známá jako:
a) adolescence
b) střední dospělost
c) mladá dospělost