Test č. 2
1) Empirické ověření vědecké teorie znamená:
,že je teorie ověřena rozumovou úvahou vědce
,že je vědcemověřena na základě zkušenosti
,že je vědcem ověřena ma základě schválení teorie v diskusi mezi vědci


2) Pokud dojdeme k určitému poznání pouze na základě tvrzení významného vědce, pak jsme ho dle P. Peirce dosáhli metodou:
a) autority
b) vědy
c) intuice


3) Pozitivismus jako filosofický směr významný pro teorii vědy se objevil:
a) ve 14. stol.
b) v 17. stol.
c) v 19. stol.


4) Ve středověku a do konce 18. století byla demokracie chápána převážně:
a) pozitivně - jako spravedlivá vláda pro všechny
b) neuvažovalo se o ní
c) negativně - jako vláda davu

5) Dobrý politický režim několika vládců Aristoteles nazval:
a) aristokracie
b) demokracie
c) oligarchie


6) Mezi charakteristické znaky aténské demokracie petří:
a) přímá účast na rozhodování
b) nerovnoprávnost na shromážděních
c) volba zástupců, kteří rozhodovali o všech důležitých problémech


7) Jednokolovým většinovým volebním systémem se volí do perlamento:
a) v Německu
b) ve Francii
c) ve Velké Británii


8) Lidovým hlasováním je volen prezident:
a) v Ruské federaci a ve Francii
b) v Německu a ve Francii
c) v USA a ve Velké Britanii


9) "Kongres" je název orgánu zákonodárné moci:
a) ve Velké Británii
b) ve Francii
c) v USA


10) V dvoukolovém většinovém volebním systému je zvolen:
a) kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů
b) kandidát, který získal nejvíce hlasů
c) kandidát, který získal padesát procent hlasů